Wie

Woonrijp is een ontwerpbureau waar wordt nagedacht over de architectuur van wonen en waar producten worden gemaakt om mee én in te wonen. Woonrijp is actief aan de aanbodzijde. Ze bedenkt nieuwe woonproducten en probeert deze vervolgens in de markt te zetten.

Maar Woonrijp wil vooral meedenken en meedoen in de woonopgave, waarbij de discussie niet alleen gaat over aantallen, maar ook over de vorm en de inhoud.

Woonrijp introduceert thema’s of ontwikkelt deze verder. Dit kunnen thema’s zijn die voortkomen uit het maatschappelijk debat, maar ze kunnen ook op zichzelf staan. Het zijn thema’s die invloed hebben op de functionele en of ruimtelijke organisatie van een “woonwerk”.