Slopen, puinruimen en printen

De ontwikkeling van de 3d printer door TU/e is een puike prestatie. Er komen allerlei nieuwe mogelijkheden aan met betrekking tot duurzaamheid, de reductie van materialen, het integraal toepassen van installaties en vermoedelijk zullen nog vele andere slimme oplossingen volgen. Maar, het onderzoeksveld moet naar ons inzien worden verruimd.

Woonrijp wil de aandacht trekken voor een ander onderdeel van het 3d printen, namelijk de inkt en zijn samenstelling. De ontwikkeling van de inkt is een nader onderzoek waardig. Ik hoop dat u met ons mee wil gaan in de volgende gedachtegang.

Onmiddellijk na de Tweede Wereldoorlog, gedurende de wederopbouw periode, bestond er in Duitsland een enorme vraag naar bouwmaterialen waarbij men tegelijkertijd voor de opgave stond om al het puin van de verwoeste steden te ruimen. De hoeveelheid puin werd geschat op ongeveer 400-600 miljoen kubieke meter. Het opnieuw gebruiken van delen van het puin verlaagde niet alleen de kosten van het puinruimen, maar vulde tevens de behoefte aan bouwmaterialen aan.

De noodzaak voor hergebruik van bouwafval in de bouw is tot nu niet gebruikelijk omdat de kostprijs van nieuwe materialen in het algemeen lager ligt. Baksteen en beton bijvoorbeeld, 50 – 60% van de gebruikte bouwmaterialen in de bouw, worden niet opnieuw gebruikt en in de wegenbouw als granulaat toegepast als onderlaag van asfaltering.

In de afweging tussen slopen en nieuw bouwen óf renoveren is de afvalstroom veelal bepalend. Renovatie verlengt weliswaar de levensduur van een woning door het toevoegen van nieuwe materialen maar zorgt op termijn voor een grotere afvalstroom die het milieu verder zal belasten. Door baksteen en beton te vergruizen en te mengen met de inkt van een 3d beton printer kan tot maar liefst 50 % bouwafval opnieuw worden gebruikt

printen met bouwafval.

Als oplossing zien wij een model waarbij op locatie een keten wordt ingericht voor activiteiten zoals slopen, scheiden, vergruizen, mengen en uiteindelijk printen. Een woningeigenaar voorziet de bouwers grotendeels zelf van de benodigde grondstoffen waardoor aanzienlijke kostenreductie mogelijk lijkt.
In wezen maakt dit de bestaande bouwmassa kneedbaar. Krimp en leegstand zijn op te lossen. Leegstaande bouwwerken zijn grondstof. Hergebruik doet dienst als aanjager voor innovatie, woonkwaliteit en woonplezier. Dat zijn doelen die een maatschappelijk belang dienen.

Momenteel is Woonrijp bezig om te kijken naar partijen die deze gedachte delen en het pleidooi behartigen voor sloop en het inzetten van bouwafval als tegenhanger voor het gebruik van nieuwe materialen bij renovatie.